Notizie

Eventi

Twitter

https://www.facebook.com/741844452582035/posts/3839816609451455/

𝗙𝗢𝗦𝗦𝗔𝗖𝗘𝗦𝗜𝗔, 𝗪𝗘𝗕𝗔𝗣𝗣 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘

https://www.facebook.com/741844452582035/posts/3838173956282387/

𝘐𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘌𝘤𝘰𝘭𝘢𝘯, 𝘴𝘶 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘌𝘯𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘋𝘪 𝘎𝘪𝘶𝘴𝘦𝘱𝘱𝘢𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭.. https://www.facebook.com/741844452582035/posts/3838138562952593/

4

𝗜𝗡𝗜𝗭𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗟’𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗔𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗜 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜 𝗥𝗢𝗨𝗧𝗘

https://www.facebook.com/741844452582035/posts/3836421716457611/

3

Avvisi

Menu

Città di Fossacesia